Słowik biuro rachunkowe

Małe biuro z pozytywnym nastawieniem

Usługi księgowe

 • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji księgowej;
 • prowadzenie ewidencji przychodów, ksiąg podatkowych i ksiąg rachunkowych;
 • kontrolowanie operacji finansowych, które przeprowadzane są na podstawie określonego wcześniej planu finansowego;
 • sprawdzanie dokumentacji księgowej przedsiębiorstwa pod względem merytorycznym oraz prawnym;
 • reprezentowanie klienta w różnych urzędach;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych danego przedsiębiorstwa.

Usługi kadrowe

 • prowadzenie akt osobowych pracowników;
 • ewidencja urlopów, nadgodzin, zwolnień lekarskich itp.;
 • sporządzanie list płac;
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych;
 • sporządzanie raportów ZUS;
 • rejestracja pracowników oraz członków ich rodzin do ZUS.​

Usługi prawne

 • pomoc w zakresie prawa cywilnego, w tym projektowanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych, a także prowadzenie negocjacji w imieniu Klientów. Prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego, rzeczowego, zobowiązań oraz sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie związanych z wypadkami komunikacyjnymi;
 • pomoc w zakresie prawa bankowego, w tym w szczególności pomoc frankowiczom;
 • pomoc w zakresie szeroko rozumianego prawa rodzinnego między innymi o rozwód, ustanowienie rozdzielności majątkowej, podział majątku wspólnego, alimenty, czy spraw dotyczących stosunków między rodzicami a dziećmi;
 • pomoc w zakresie prawa spółek, w tym usługi prawne związane z tworzeniem, przekształcaniem, łączeniem oraz likwidacją podmiotów prawa handlowego. Przedstawiamy najkorzystniejsze rozwiązania podatkowe w zakresie funkcjonowania spółek osobowych jak i kapitałowych. Zakres usług obejmuje również bieżącą obsługę spółek prawa handlowego;
 • pomoc w zakresie windykacji należności, w tym sporządzanie monitów windykacyjnych i wezwań do zapłaty, sporządzanie pozwów w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym, prowadzenie postępowania klauzulowego przy postępowaniu egzekucyjnym, przeprowadzenie czynności zmierzających do wyjawienia majątku dłużnika.